Odťahový špeciál Man

  • Hydraulická plošina
  • Hydraulické okuliare