MAN 10.153 - ODŤAHOVÝ ŠPECIÁL Banská Bystrica a Zvolen Kováčik

  • Odťahový špeciál MAN L2000 nám pomáha pri zásahoch pri ktorých sa jedná o ťažko rozbité vozidlá. MAN je vybavený hydraulickou plošinou ktorá zíde až na zem pod nízkym nájazdovým uhlom a hydraulickým navijákom RAMSEY WINCH na 7 ton

  • Určenie - odťah vozidiel po DN , vyprosťovanie vozidiel , prevoz pracovnej techniky.

Odťahová & asistenčná služba Kováčik - Banská Bystrica BB - Zvolen ZV