PREVOZ PRACOVNEJ TECHNIKY

Prevoz UNC , menších bágrov a ostatnej pracovnej techniky.